Genealogie.nu

Fasol logo door fasol.nl

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 17,264

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 346» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 .
Jac erfde zijn vaders schoenmakerij aan de Kerkweg 25. De schoenmakerij had ook een sociale functie, als toevluchtsoord voor de neefjes en nichtjes om van karweitjes af te komen, maar voor anderen als praathuis.
.
De laatste drie jaar had zijn moeder overigens een werkster in huis, die Riek Scherens, uit Luijksgestel, heette. Piet had haar ingehuurd tijdens het dansen op de kermis in Luijksgestel(!). Hij was naar Luijksgestel gegaan met de auto van Plompen (garage Dommelseweg). Tussen Bergeijk en Luijksgestel vloog het vehikel in brand en de tocht werd tevoet voortgezet. Toen moeder stierf bleef Riek en Jac ook. Over een romance tussen hen is lang gespeculeerd. Maar Jac bleef vrijgezel en zette de schoen- en laarzenfabriek voort. Maar door gebrek aan ondernemersvisie (geen teut dus) werd het een alom geliefde schoenmakerij. Velen kwamen er om op een omgekeerd kistje te kletsen en te filosoferen. Jac werkte ondertussen voort. Als liefhebberij stond naast het 'werkhuis' een grote bijenhal, waar de familie honing van kregen. Als hij op reis ging met Ome Frans (Lourdes, Brussel, Banneux etc.), hing hij een kaartje aan zijn deur met de tekst "ben zoo terug. Jacques" [Info Romé Fasol].
.
Dit was wellicht niet afdoende, getuige een bericht in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 10 januari 1924: 'Valkenswaard, 9 jan. Hedenmorgen werd ontdekt dat er in den afgeloopen nacht inbraak was gepleegd in de stoomschoenfabriek der firma Fasol alhier. Een partij leer en een hoeveelheid schoenen zijn ontvreemd. Van de daders geen spoor.'
.
Vanaf mei 1937 woonde hij in bij zijn broer Piet op Kromstraat 8, nadat hij zijn schoenmakerij verkocht had. De schoenmakerij werd opgeheven op 11 november 1957 [Bron: Latjes [1982]: 'Groeten uit Valkenswaard', pag.11, 168. Schoenfabriek J. Fasol vermeld in: 'Gids voor Valkenswaard', 1932. Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Brabant in Eindhoven, Handelsregister, 1922 - 1989, 58-1389].
.
Jac stierf, nadat hij was geopereerd aan een liesbreuk, maar bloed toegediend had gekregen van een verkeerde bloedgroep, aan niervergiftiging. Bij het uitruimen van de schoenmakerij door zijn broer Frans is helaas veel van de unieke inventaris verloren gegaan.
.
St. Ambrosius; vakblad voor bijenteelt: 'Valkenswaard. - In memoriam Jac. Fasol. In de leeftijd van 73 jaar overleed na een kortstondige ziekte in het Sint-Jozefziekenhuis te Eindhoven, de heer Jac. Fasol, in leven vele jaren een ijverig bestuurslid van onze afdeling. In de bijenhouderij vond hij zijn enigste ontspanning. Helemaal kon hij de korven niet opzij zetten, maar enkele kasten behoorden toch tot zijn inventaris...'.
Fasol, Jacobus Bartholomeus (Jac) (I74)
 
52 .
JACOB FASOL
Op 12 juni 1709 is hij peter van Felicitas Finckel alias Finquel of Denmetser, docher van Joannis en van Catharina Libens. Meter is Elisabeth Houben. Op 2 december 1709 is hij peter van Nicolaus Houben, zoon van Joannis Houben en van Anna Symons. Meter is Agatha Symons. Op 24 november 1711 is hij peter van Petrus Kuijpers, zoon van Joannis Kuijpers en Elisabeth Haex. Meter was Joanna Haex.
.
De Spaanse Successieoorlog duurde intussen voort; zo trok van november 1711 tot april 1712 een regiment Pruisische dragonders door de streek. In 1713 maakte de Vrede van Utrecht een eind aan de oorlog. De prinsbisschop werd in 1714 in zijn macht hersteld, beloofde neutraliteit en terugkeer in de Westfaalse kreits. De Zuidelijke Nederlanden komen onder Oostenrijks bewind. Voor Bree brak toen een periode van vrede aan.
.
Op 20 april 1715 is hij samen met zijn vrouw Gertrudis peetouders van het onwettige kind van zijn zuster Maria Fasol, Gertrudis.
.
Op 13 augustus 1718 sluiten Jan Metten x Maria Cuypers enerzijds en Wouter Cuypers en Jacob Fasoll x Gertrudis Cuypers anderzijds een akkoord over de erfenis van (schoon)ouders Wouter Cuypers en Emerens Pingen [Hof Vanderhallen Bree, nr.13-fol.740]. Hij wordt in 1719 vermeld als Jacob Fasoll x Gertruyt Cuypers [Hof Vanderhallen nr.5-fol.125]. Op 5 augustus 1722 wordt hij vermeld als zwager van Joanna Cuypers, vrouw van Peter v an Stratum. Zij verkoopt haar erfdeel [Hof Vanderhallen nr.5-fol.312].
Fasolle, Jacobus (Jacob) (I11)
 
53 .
Jacobus was Franciscaan. Op 29 november 1877 kwam Jacobus in het klooster te Weert. Hij had er op 31 november een laatste gesprek met het huisbestuur. Op 6 december 1877 werd hij ingekleed in de derde orde (tertiaris) en op 8 december 1878 deed hij professie als regulier lid der derde orde. Vanaf 28 april 1885 woonde hij in Maastricht, waar hij op 6 februari 1887 werd ingekleed in de eerste orde (novice). Op 10 februari 1888 deed hij eenvoudige professie en op 12 februari 1891 plechtige professie te Maastricht. Vervolgens verhuisde hij naar Venray, daarna (18 april 1899) naar Woerden, waar men zijn aankomst op 1 mei 1899 noteerde. 
Fasol, Jacobus Hendricus (I68)
 
54 .
Jan studeerde aan de schilderschool te Visé in de periode 1901-1903.
De overlevering wil dat hij stierf ten gevolge van de Spaanse Griep. Dit is echter niet mogelijk aangezien deze ziekte pas in 1918 voor het eerst opdook.
De tabakspot van Jan is nog in familiebezit. 
Fasol, Peter Johannes (Jan) (I71)
 
55 .
JOHANNA FASOL
Johanna was schoonmoeder van Jhr. August Alexander Gerardus Calixtus de Rotte (1886-1946) [Nederlands Adelsboek 1958, pag. 52].
In 1909 ontvangt zij een pensioen van 596 gulden als weduwe van haar man, onderwijzer aan de openbare lagere school te Steenbergen.
Zij was bij haar dood de laatst overgeblevene van haar tak van de familie Fasol.
Fasol, Johanna (I62)
 
56 .
JOHANNES FRANCISCUS VAN DOOREN
Oprichter van houthandel Van Dooren & Zn. In 1880 was hij houtzager, timmerman en aannemer op de Kleine Markt (Markt 10), gelegen tegenover 'Concordia'.
.
Op 27 april 1892 kreeg hij de opdracht voor het bouwen van het eerste postkantoor aan de Stationsstraat (Leenderweg) voor f.8.293,-. Zijn schoonbroer Andries Fasol stelde zich tot borg voor deze opdracht. In het begin had hij wat te kampen met stagnaties met de bouw, omdat hij moest wachten op tekeningen. Hij schreef hierover op 16 november 1892 aan het gemeentebestuur: "In antwoord op uwe letteren van gisteren diene, dat het mij niet mogelijk is geweest het werk, bestaande in het bouwen van een postkantoor op den in het bestek bepaalde tijd op te levere, wijl ik gedurig hep moete wagten op den detailteekeningen waardoor ik niet gereegeld het werk hep kunne doen vorderen. Teevens hep ik de eer U in kennis te stellen dat ik heden detailteekeningen van eene deur en lessenaar nog niet ontvange hep, en dat beloof ik dat ik met de meeste spoed het werk zal voort zetten zoo ik altij gedaan hep."
.
In 1904 rekende hij 50 cent aan de gemeente Valkenswaard voor het plaatsen en afbreken van een pomp op de gemeenteput [Mélotte p. 332].
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Maart 1904. 'Valkenswaard. Nu de zomer weer in aantocht is, zal het voor heeren fietsrijders die ons fraaie dorp zoo gaarne bezoeken, zeker een alleraangenaamst iets zijn te vernemen, dat het fietspad Valkenswaard - Aalst bijna gereed is, terwijl ook aan het gedeelte Aalst - Eindhoven met kracht wordt gewerkt. Een woord van lof aan den aannemer van dit werk onzen dorpsgenoot, den heer F. van Dooren-Fasol voor de flinke en vlugge uitvoering. Laten wij van de gelegenheid gebruik maken en tevens mededelen dat ten koffiehuize van genoemden heer een hulpkist is gedeponeerd van den Alg. Ned. Wielrijdersbond. Voor onze fietsrijders dus een uitkomst in geval van nood.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Januari 1905: 'Valkenswaard. Zaterdag avond werd aan het koffiehuis van F. van Dooren-Fasol een ruit ingeworpen. De politie doet een streng onderzoek.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 29 April 1905. 'Valkenswaard. 28 April 1905. Donderdag werd alhier in het koffiehuis van den heer R. Fasol aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente alhier. Er werd ingeschreven als volgt: F. van Dooren, Valkenswaard f 15.000; Jac. Bots, Valkenswaard f 11990; P. J. van Berghem, Gestel f 11700; C. Beeks, Valkenswaard f 9999; B. Boogaerts, Woensel f 9987; J. Daams, Stratum f 8827; F. Heezemans, Eindhoven f 8756. De gunning zal plaats hebben op Maandag a.s.'
.
In augustus 1905 werd de bouw van een nieuwe pastorie voor de Nederlands Hervormde gemeente bij hem aanbesteed. Met f. 9385,- was hij de laagste van vijf inschrijvers.
.
In 1907 bouwde hij een woning voor H. Dubach voor f. 1790,- [Bouwkundig weekblad, vol. 27, 1907].
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juni 1907. 'Valkenswaard. 24 Juni. Maandag werd alhier in het café van den heer G. Veraa aanbesteed het bouwen van een winkelhuis met verdieping voor rekening van den heer H. Feijen met bijlevering van alle materialen. Ingeschreven werd als volgt: F. van Dooren-Fasol f 2890; M. Gelders f 2855; S. Bots f 2797. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Augustus 1907. 'Valkenswaard. Dezer dagen werd alhier in het café van den Heer G. Veraa eene aanbesteding gehouden voor het bouwen van een woning voor rekening van genoemden G. Veraa. Ingeschreven werd als volgt: A. van de Moosdijk, alhier, f 750,-; F. van Dooren Fasol, alhier, f 740,-; J. Beeks, alhier, f 643,-.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Februari 1908. 'Valkenswaard. Alhier had de aanbesteding plaats van het bouwen van een winkelhuis voor den heer K. J. Gevers. De uitslag was als volgt: P. J. Gevers, Westerhoven f 4495; J. Beek, Valkenswaard f 4424; J. van Kuik, Leende f 4115; F. van Doren Fasol, Valkenswaard f 3910. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.'
.
Meierijsche Courant, Donderdag 23 Juli 1908. 'Valkenswaard. Maandag werd alhier in het café van Mejuffr. de Wed. F. Cleeven voor haar rekening aanbesteed het bouwen van een woonhuis en café met bijlevering van alle materiaal. Ingeschreven werd als volgt: M. Gelders, Valkenswaard f 1870; B. Bergmans, Bergeik f 1863; A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard f 1858; J. Seerden, Valkenswaard f 1804; F. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 1795; J. Beeks, Valkenswaard f 1525. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 6 October 1908. 'Valkenswaard. Zaterdag werd alhier in de café W. van Nunen van Leeuwen voor diens rekening aanbesteed: Het bouwen eener concertzaal met bijlevering van alle materiaal.
Ingeschreven werd als volgt: M. Maas, Vught f 1630; B. Burgmans Bergeik f 1258; Wed. J. Bots Valkenswaard f 1087; F. van Dooren-Fasol Valkenswaard f 1039; J. Seerden Valkenswaard f 1000. Het werk is gegund aan den heer J. Seerden, Valkenswaard.'
.
Meierijsche Courant, Donderdag 15 October 1908. 'Valkenswaard. Heden Woensdag 14 October werd alhier in de zaal van den heer R. Fasol aanbesteed het verbouwen eener sigarenfabriek voor rekening der Firma Hoex en Maas, waarvoor werd ingeschreven als volgt: J. Beeks Valkenswaard f 2889,-; F. van Doren-Fasol
f 2743,-. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.'
.
Meierijsche Courant, Donderdag 3 December 1908. 'Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het hotel de Valk publiek aanbesteed het bouwen van twee heerenhuizen met werkplaats voor rekening van de heeren H. Bots en A. Bots waarvoor werd ingeschreven als volgt:
Gevers, Westerhoven f 15000; P. J. Beks, Stratum f 14950; P. Keukens, Eindhoven f 14859;
J. L. Aarts, Eindhoven f 14040; P. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 12955; A. van de Moosdijk, Valkenswaard f 12930; J. Beeks, Valkenswaard f 12870. Het werk zal binnen eenige dagen worden gegund.'
.
Meierijsche Courant, Donderdag 22 April 1909. 'Valkenswaard. Maandag 19 April werd alhier in het café van den heer M. van Nunen aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer J. C. Smulders, waarvoor werd ingeschreven als volgt: Gevers, Westerhoven f 2815, -; J. Beeks, Valkenswaard f 1944,-; A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard f 1795,-; J. Seerden, Valkenswaard f 1780,-; F. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 1743,-.'
.
Op 1 mei 1911 verzocht 'J.F. van Dooren-Fasol, Mr. Timmerman en Aannemer; Handel in Bouwmaterialen, Valkenswaard' aan architect L. Waegemans uit Roggel om opheldering 'omtrent de 2 stuks tafels in bestek vermeld' [briefkaart in familiearchief Fasol].
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Mei 1911. 'Valkenswaard. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats in het café van den heer W. van Nunen-van Leeuwen van het bouwen eener Sigarenfabriek voor rekening van de firma de heeren Jaspers en Snellens. Er werd ingeschreven als volgt: J. J. M. van Riet, Valkenswaard f 5825; J. A. Beeks, Valkenswaard f 5099; André Learbuch, Eindhoven f 4810; J. Gubbels, Gestel f 4797; H. van den Berghe, Eindhoven f 4793; F. van Dooren-Fasol, Valkenswaard f 4429. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.'
.
In 1917 verhuisde de zaak naar de Spoorstraat (Karel Mollenstraat). Het bedrijf breidde uit tot acht werknemers en kreeg een aparte zijspoorbaan naar het opslagterrein. In 1925 verbouwde 'timmerman-caféhouder' J. van Dooren zijn huis op Markt 10
.
(Bron: Mélotte & Bots [1977]: 'Van Wedert tot Valkenswaard', pag.291; Latjes [1982]: 'Groeten uit Valkenswaard', pag.10, 90, 108, 110; Houtzagerij J. van Dooren vermeld in 'Gids voor Valkenswaard', Valkenswaard 1932). 
van Dooren, Johannes Franciscus (I67)
 
57 .
Jon was eigenaar van meubelhandel Daris, die hij van zijn ouders overnam aan de Gentsesteenweg 69, Sint-Jans-Molenbeek met als compagnon zijn tante Mariëtte Daris, die in 1985 overleed. Deze tante, die door iedereen 'ta tante' werd genoemd, woonde in dezelfde woning. Jon bleef altijd vrijgezel.
.
Na de dood van Mariëtte had hij een tweetal relaties: van 1987 tot aan haar overlijden in 1994 onderhield hij een relatie met Mw. Monica Terlinden, antiquaire te Brussel, die zeer tragisch door een moordaanslag in haar antiekzaak om het leven kwam.
.
Daarna had hij een relatie met Lea (...) 
Fasol, Adrianus Johannes Catharina (Adrien, Jon) (I92)
 
58 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I159)
 
59 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I152)
 
60 .
MARIA ELISABETH FASOL
Maria Elisabeth wordt in 1796 vermeld als 18 jaar oud, wonend in het ouderlijk huis aan het Vrijthof [BR-Bree 1796, nr. 528]. In 1806 woonde zij daar nog steeds [Bevolkingsregister 1806, nr. 225]. Zij blijft er wonen tot aan haar dood.
Fasol, Maria Elisabeth (I36)
 
61 .
Maria Margaretha woonde in 1767 in Lier, een vestingstad ten oosten van Antwerpen. Lier had in de 16e eeuw veel te lijden gehad onder de oorlog en de pest, maar maakte in de loop van de 17e en 18e eeuw een heropleving door, dank zij de veemarkt en de brouwerijen.
.
Het is opvallend hoeveel leden van de familie zich in de loop van de de 18e eeuw onder de rook van Antwerpen of in Antwerpen zelf vestigen. Haar tante Christina Fasol woont in Reet, haar zuster Anna Maria in Melsele. En haar jongere nicht Anna Maria zal als non in Antwerpen gaan wonen. 
Fasol, Maria Margaretha (I26)
 
62 .
MARINETTE FASOL
Hiassi en Marinette leerden elkaar kennen toen Marinette in 1954 op de terugweg van een busreis naar Italië in Abtenau een overnachting had. 's -Avonds werd er gedanst op de Markt en daar ontmoetten zij elkaar. Hiassi's broer zou enige tijd later emigreren naar Canada en vertrekken vanaf Schiphol . Hiassi bood aan hem weg te brengen en stelde voor een tussenstop te maken in Brussel. Zo zagen zij elkaar opnieuw. [herinnering Hiassi Schwaighofer].
Ze woonde in Abtenau, was drogist in drogisterij Pindl op de markt te Abtenau. Marinette had de diploma's, Hiassi deed de boekhouding en stond ook in de zaak.
Fasol, Maria Antoinette (Marinette) (I90)
 
63 .
Odilia nam de herberg van haar moeder over. Het koffiehuis/logement van Odilia had een voorname functie in Valkenswaard. Hier vonden de lotingen plaats voor de militaire dienst. Piet Fasol (1890-1961) herinnerde zich hoe de cavalerie na de loting met de recruten onder leiding van een ritmeester bij het koffiehuis vertrok met het commando: "Huzaren! Paarden sparen! Voorwaarts Mars!"
.
Odilia stond bekend om haar 'stevige' karakter en moest daarom zuiveringszout slikken [Bron: patientenboek dr. Dagevos]. Odilia overleed in een bejaardenhuis te Budel. 
Fasol, Odilia (I53)
 
64 .
Op 22 november 1713 was zij meter van haar nicht Marie Elisabeth Fasolle, dochter van Jacobus en van Gertrudis Cuypers. Peter was Joannis Cuypers.
.
In 1719 was Elisabeth huurster van (herberg?) 'Het Gouden Cruys', Markt nr.13, eigendom van Jan Vandermeulen alias Cluyts [Maes & Dreesen [1984]: 'De geschiedenis van Bree', Dl.II, p.212].
.
Op 8 januari 1722 was zij meter van haar neef Petrus Melchior Fasol, zoon van Jacobus Henricus en Erlindis Smeets. Peter was Petrus Bruyns. Op 24 september 1727 was zij meter van haar nicht Gertrudis Elisabeth Fasol, dochter van Jacobus Henricus en Erlindis Smeets. Peter was Joannis Franciscus Smeets.
.
Op 10 maart 1729 kocht Elisabeth Fasoll een hypotheek, staand op het huis van Jacob Fasoll in de Nieuwstadtstraat [Hof Vanderhallen Bree, nr.14, fol.86-vs]. Lijsbet kocht op 12 januari 1730 grond aan Berloo onder Cobben (Bree) voor f.292,- [SB Bree nr.42, fol.72-vs].
.
Zij was meter van haar nicht Maria Elisabeth van den Eede (dochter van Christina Fasol), gedoopt te Reet op 22 februari 1737. Op 29 januari 1745 was zij meter van Suzanna Catharina Vrancken, dochter van gerardus Vrancken en Petronella Stals. Peter was Joannis Vaesen (die in 1751 lid van de Tweede Kamer van het stadsbestuur was [cf. Maes]). 
Fasol (Fasolle), Maria Elisabeth (Lijsbet) (I14)
 
65 .
Op 24 oktober 1730 was Margaretha Fasol meter van haar nicht Maria Margaretha Fasol, dochter van Jacobus Henricus en Erlindis Smeets. Peter was Jacobus Dreesen. Anna Margaretha was meter van haar neef Jan Antoon van den Eede, gedoopt te Reet op 11 december 1738, en van diens broer Petrus Corneel van den Eede, gedoopt te Reet op 9 april 1740. Beiden waren kinderen van Christina Fasol. 
Fasol, Anna Margaretha (I17)
 
66 .
Op 30 september 1768 is zij meter van haar nicht Anna Maria Fasol, dochter van Petrus Joannes en Aldegonde Stals. Peter was Walter Smets. Op 5 februari 1781 is zij meter van haar nicht Herlindis Fasol, dochter van Petrus Joannes en van Aldegonde Stals. Peter was Lambert Vaesen.
.
In 1794 bezit Catharina Elisabeth 208+32 en 197 roeden land [RAH Bree-gemeente-oud archief 105: Bondergetal der inwoners van de stadt Bree]. Zij verkoopt op 6 februari 1796, samen met haar neef Petrus Fasol x Aldegond Stals, grond [Hof Vanderhallen Bree, nr.16-fol.58-vs]. In 1796 wordt zij vermeld als arbeidster, wonend in de Gerdingerstraat [Volkstelling 1796, Bree, nr.433].
.
In 1806 woont zij aan de rue Marché [Bevolkingsregister 1806, nr. 1015]. 
Fasol, Catharina Elisabeth (I28)
 
67 .
Op 7 juni 1752 was zij meter van Petrus Fasol, onwettige zoon van Anna Maria Fasol. Peter was Petrus Joannis Fasol.
.
Gertruyt verkocht op 25 juli 1761 een hypotheek die zij had op een huis in de Nieuwstadtstraat [Hof Vanderhallen (laatbank) Bree, nr.15-fol.21-vs].
.
Op 11 januari 1769 was zij meter van Michael Antonius Vrancken, zoon van Joannis Dionysius Vrancken en Maria Elisabeth van den Eeden (haar nicht). Peter was Michael Vrancken.
.
Op 2 maart 1770 verkocht zij, religieuse-novice in het Sionconvent te Maaseik, grond en het huis 'De Wintmoelen' [Hof Vanderhallen (laatbank) Bree, nr.15 -fol.112, fol.113]. 
Fasol, Gertrudis Catharina (Gertruyt) (I405)
 
68 .
Op 8 september 1735 was zij meter van Maria Elisabeth Meukens, dochter van Joannis Meukens en Catharina Metten. Peter was Joannis Kriekenbergh. Op 31 juli 1738 was zij meter van Anna Elisabeth Metten, dochter van Leonardus Metten en Catharina Cupen. Peter was Nicolaus Houben.
Op 23 december 1741 was zij meter van Joannis Cupers, zoon van Petrus Cupers en Gertrudis Baeten. Peter was Joannis Baeten. Op 21 maart 1748 was zij meter van Joannis Mathias Houben, zoon van Nicolaus Houben en van Christina Goijens. Peter was Joannis Simons.
.
In 1724 werd Georges-Louis de Berghes gekozen tot prinsbisshop van Luik, wiens bewind in grote rust verliep. Hij overleed in 1743. Intussen was in 1640 de Oostenrijkse Successieoorlog uitgebroken, waarbij Europa verdeeld was over de opvolging van Karel VI door zijn dochter Maria Theresia. De opvolging in Luik werd daardoor een politieke kwestie. Beieren slaagde erin omJohan Theodoor van Beieren, een broer van Karel VII op de Luikse troon te zetten en daarmee Maria Theresia de voet dwars te zetten. Met de verzoening tussen Beieren en Oostenrijk in 1745 losten de problemen op. Johan Theodoor overleed in 1763. Charles d'Oultremont werd gekozen als opvolger. (Schöffer, pag. 418-419).
.
Op 19 december 1767 verkocht Maria Elisabeth haar dries of groesweide buiten de kloosterpoort [Hof Vanderhallen Bree, nr.15-fol.104-vs].
.
In 1769 was er weer een runderpestepidemie. In Holland stierf in het eerste jaar van de epidemie van 1769-1786 ruim 70% van de runderen, zo’n 160.000 van de in totaal 225.000.
.
Op 1 januari 1770 was zij meter van Adriana Vrancken, dochter van Joannis Dionysius Vrancken en Maria Elisabeth van den Eeden (haar achternicht). Peter was Adrianus Antonius Hulschbosch.
.
Op 17 april 1770 doneerde zij haar huis met stal en moeshof aan de Gerdingerstraat aan Fr. Joannes Dionysius Vrancken, geh. met Maria Elisabeth van den Eeden (haar nicht, dochter van Christina Fasol), onder voorwaarde van kost en inwoning bij de acceptant in dit huis, alsmede begraven te worden in gewijde aarde en het betalen van de doodsschulden door de acceptant. Mocht donatrice reeds binnen drie jaar overlijden, dan moest de acceptant tevens zorgen voor f.100,- aan zielsmissen, en f.100,- aan lafenissen, waarvan f.20,- voor overleden vrienden van de donatrice [notariele akte L.J. van der Maesen, 17 april 1770].
.
Op 5 december 1775 was zij meter van Maria Elisabeth Fasol, dochter van Petrus Joannes en Aldegonde Stals. Peter was Jacobus Spreuwers.
.
In 1772 was Franz Karl von Velbruck gekozen als prinsbisschop, die de steun had van zowel Frankrijk als Oostenrijk. Hij was een typische vorst uit de Verlichting en had de sympathie van de bevolking. Hij overleed in 1784. (Schöffer, pag. 419-420).
.
In 1782 werd Bree getroffen door de runderpest, die vanuit Duitsland kwam. 'Die niet wel gadegeslagen werden, die viel de tong uit'; waarschijnlijk een soort mond- en klauwzeer. 
Fasolle (Fasol), Maria Elisabeth (Marie) (I386)
 
69 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I158)
 
70 .
PIET FASOL
In 1875 werd hij goedgekeurd voor militaire dienst, maar hij werd wegens broederdienst vrijgesteld.
.
Huisschilder en glazenmaker P.J. Fasol factureerde de gemeente Valkenswaard voor 'het 3 maal verven en stoppen van de onderwijzers woning van buiten voor de som van fl.16,-' in juni 1889. Ook in oktober 1889 repareerde hij ruiten voor de gemeente.
.
Piet was aanvankelijk huisschilder, maar later (ook) een rondreizend handelaar, een zg. 'teut', de benaming voor een handelaar uit de Kempen. De Teuten waren een vrij uniek slag van handelaars die van de 16de tot begin 20ste eeuw vanuit de Noorderkempen handel dreven met de Nederlanden (waar ze 'Tjöden' werden genoemd) en Duitsland, met uitschieters tot in Denemarken en Frankrijk . Zij trokken alleen of in groepjes voor drie tot zes maanden per jaar naar het buitenland om er te venten met de inhoud van de pak: lakens, wol, stoffen, koperwerk en vee. Nog in de eerste helft van de 19de eeuw ging het de Teuten voor de wind. Vanaf 1850 werd hun handel echter tegen hoog tempo voorbijgesneld door de nieuwe, industriële samenleving en de nieuwe vormen van handel. WO I zou - door de afsluiting van de Nederlandse grens - de economische doodsteek voor de laatste Teuten betekenen.
Zijn zeer fraaie huis aan de Maastrichterweg (nu nr.7 -9) waar hij woonde kocht hij van looier H. Bijnen (zijn schoonvader) en hij verbouwde het in 1894 [Bron: Latjes [1982]: 'Groeten uit Valkenswaard', pag .140].
.
Een bijzonderheid is dat hij altijd een robijnen dasspeld droeg. Na zijn dood erfde de familie Bijnen in België een groot vermogen. Zijn neef Andreas Fasol kreeg een houten tabakspot. (G. Beex in Brabants Heem, 1975). 
Fasol, Petrus Johannes (Peter, Piet) (I58)
 
71 .
PIET FASOL
Piet Fasol was huisschilder, maar had ook een herberg, die door zijn vrouw werd gedreven. In het tappershuis, dat hij had geërfd van zijn schoonvader Jan van Deventer die het in 1835 liet bouwen (Markt 16), werd voor de heren uit de burgerij op 22 september 1866 de Sociëteit 'Eensgezindheid' opgericht, die de familiekamer in gebruik had. Toen heette het restaurant-hotel 'Concordia'. Tegenwoordig bevind zich in dit pand restaurant 'De Heerlijkheid' [Bron: Bots [1987]: 'Valkenswaard, momenten uit heden en verleden', pag.71-72; Latjes [1982]: 'Groeten uit Valkenswaard', pag.108].
.
In 1845 werd hij gekeurd voor militaire dienst. Het certificaat heeft als zijn signalement: 1,74 lang, een ovaal aangezicht, rond voorhoofd. Grijze ogen, een gewone neus, kleine mond, ronde kin, bruin haar. Hij voldeed aan zijn dienstplicht door nummerverwisseling.
.
In 1868 wordt het Station in Valkenswaard in gebruik genomen, waardoor de blik op de wereld van de Valkenswaardenaren flink werd verruimd. Tot aan de sluiting van de lijn in 1939 kon men in het Gare du Nord in Parijs een kaartje kopen 'enkele reis Valkenswaard'. Dat er in 1869 een cholera-epidemie in Valkenswaard was, is wel weer een signaal dat de moderne tijd nog niet geheel was aangebroken.
.
Piet Fasol behoorde tot de ondertekenaars van de volgende brief van 2 december 1872 aan het gemeentebestuur: "De ondergeteekende wenscht eene lantarn geplaats te hebbe, aan de brandkuil genaamd de Wetering langs de Steenweg, terwijl er reeds veele geplaats zijn in de gemeente veel minder noodzakelijk dan bovengemeld." [Mélotte & Bots, 'Van Wedert tot Valkenswaard, pag. 292].
Fasol, Petrus Johannes (Peter, Piet) (I43)
 
72 .
RENIER FASOL
Hij voldeed zijn militaire dienstplicht van 7 mei 1873 tot 6 mei 1878.
.
Renier was huisschilder ('hairverwer') en glazenmaker. In 1889 factureerde hij de gemeente Valkenswaard voor schoolruiten, ruiten aan lantaarns, geleverde verf en 130 genummerde plaatjes. Ook uit 1896 is een rekening bewaard van gerepareerde schooolruiten.
.
Hij verhuurde aan de Kleine Markt (Markt 11-13, verbouwd in 1894) een zaal voor feesten e.d . en dreef er een kleinhandel in sterke drank. Zo organiseerde de Landbouwafdeling 'Valkenswaard' daar op de avond van 7 februari 1896 een voordracht door rijkslandbouwleraar P. van Hoek over 'Onze voedergewassen in verband met de zuivelbereiding'.
.
De handel voor de dranklokaliteit (kad.sectie nr.D1281) werd in de voorkamer rechts en in de keuken gedreven. In 1882 werd 407,5 liter verkocht, een gemiddelde hoeveelheid voor Valkenswaard. De huurwaarde van het huis was f.50,-
.
Een mooi voorbeeld van het gebruik van de feestzaal is het volgende bewaarde bericht uit 1898: 'Maandag vierden de leden van het gilde van "St. Catharina" in de zaal van den heer R. Fasol hun jaarlijksch feest. Zooals vorige jaren liet ook ditmaal de feeststemming niets te wenschen en hebben alle leden met hunne dames zich uitstekend geamuseerd. Moge het immer zoo blijven' [afgedrukt in Nootjes, ledenblad van zangvereniging De Volharding, eind jaren 1970].
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Februari 1903 'Valkenswaard. Donderdag 26 Februari a.s. ten 7 ure 's avonds, zal er in het café van R. Fasol alhier door den heer Lips, Rijkslandbouwleeraar te 's Bosch eene lezing worden gehouden. Hoofdzakelijk zal genoemde heer tot onderwerp nemen: Oordeelkundige voedering van het melkvee.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 3 October 1903 'Valkenswaard. Donderdag had alhier in het café van den heer Reinier Fasol de gewone halfjaarlijksche vergadering plaats door de onderwijzersvereeniging Arrondissement Eindhoven. De ondervoorzitter opende de vergadering en riep allen een hartelijk welkom toe, doch in 't bijzonder onzen nieuwen arrondissement schoolopziener Mr. F. A. Hengst. Door zijn EdelAchtb. werden deze woorden door schoone bewoordingen bedankt en sprak de beste wenschen uit voor den groei en bloei dezer vereeniging.
De heer Gerrits wijdde daarna een woord aan de nagedachtenis van mej. de Graaf die voor eenigen tijd als lid dezer vereeniging overleed.
De notulen welke werden voorgelezen, werden onveranderd goedgekeurd. Hierna leidde de Heer Deelen in : "De Natuur kennis" op de L. S. Hierdoor ontstond een vruchtbaar debat, waaraan vele heeren deelnamen. Voorgesteld werd ook de Octobervergadering voortaan te Eindhoven te houden. Dit voorstel werd verworpen met 30 tegen 26 stemmen.
"Het onderwijs in de geschiedenis", werd als punt voor de volgende vergadering vastgesteld, in te leiden door den Heer H. Snellens, hoofd der school te Valkenswaard. De ondervoorzitter sloot te half 5 de vergadering, waarna velen nog geruimen tijd bij elkander bleven.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 25 October 1904. 'Valkenswaard. 21 Oct. Woensdag en Donderdag vierden de leden der sociëteit "de Eensgezindheid" in hun vereenigingslokaal bij den heer R. Fasol hun jaarlijksch teerfeest. Des namiddags werd gezamenlijk eene wandeling door het dorp gemaakt, waarna ten vijf ure eene welvoorziene maaltijd hun toelachtte; een woord van lof aan de hospita, die met de meeste zorg dit diné in gereedheid bracht, mag hier voorzeker niet onthouden worden. Het verdere verloop der beide dagen werd in gezellige stemming doorgebracht, waarbij menig glaasje op het welzijn der sociëteit werd geledigd.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 10 December 1904. 'Valkenswaard. Zondag a.s. geeft de liedertafel de Volharding eene uitvoering bij den heer R. Fasol waar zij gevestigd is. Men heeft flink gerepeteerd en er zal dus als naar gewoonte weer heel wat belangstellend publiek zijn, om naar dezen goeden zang te komen luisteren.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Januari 1905. 'Zondag werd in het café van den heer R. Fasol door het bestuur der roomboterfabriek Hollandia de karnemelk voor een tijd van drie maanden verkocht. Kooper was W. Winters voor twee cent per liter.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Januari 1905. 'Heden avond ten koffiehuize van den heer R. Fasol eene lezing door den rijkslandbouwleeraar, den heer Lips.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 22 April 1905. 'Valkenswaard. Was de tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier voornemens hare laatste uitvoering te geven op Maandag a.s. thans zal wegens omstandigheden dit concert plaats hebben op Zondag 30 April a.s. Alsdan zal ook de zangvereeniging "de Volharding" in haar lokaal bij den heer R. Fasol een uitvoering geven. Wij wenschen beide vereenigingen het beste succes toe.'
.
Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juli 1905. 'Valkenswaard. 30 Juni. De zangvereeniging de Volharding gevestigd bij den heer R. Fasol heeft besloten om op Zondag 9 Juli eene muzikale wandeling te maken naar Waalre. Het doel is het gehucht de Loonderemolen om aldaar een concert te geven. Voor een Program volafwisseling is weer de beste zorg gedragen. Bij gunstig weder zal het zeker niet aan groote belangstelling ontbreken.'
.
Meierijsche Courant, Dinsdag 17 October 1905. 'Valkenswaard. 13 October. De Zangvereeniging de Volharding gevestigd bij den Heer R. Fasol, heeft in haar laatste vergadering besloten, om op Zondag 22 October haar eerste winter uitvoering te geven, met medewerking van de tooneelvereeniging "Ons Genoegen" uit Budel. Het programma zal vol afwisseling zijn zoodat ons dan weer een genotvolle avond in 't verschiet staat, voor alle liefhebbers van zang en tooneelkunst.'
.
In 1907 schilderde 'huisschilder en kamerbehanger' Renier Fasol het raadhuis van Borkel, waarvoor hem in april 1808 fl.43,38 werd betaald.
.
Meierijsche Courant, Donderdag 6 Februari 1908. 'Valkenswaard. Het verfwerk van het bondsgebouw en inventaris der sigarenmakers-vereeniging alhier ten koffiehuize van Mejuffrouw de Wed. W. Heezemans aanbesteed is gegund aan R. Fasol alhier voor 100 gulden; de andere inschrijver was A. van Deursen eveneens alhier voor 155 gulden.'
.
Meierijsche Courant, Woensdag 24 Maart 1909. 'Valkenswaard. Gisteravond had ten koffiehuize van den heer R. Fasol eene vergadering plaats, welke door 134 personen werd bijgewoond. Het doel der vergadering was te bespreken, of de gemeente ook iets zou doen ter feestelijke viering van de vervulling der blijde verwachting. Een comité werd gekozen bestaande uit: de Edelachtb. Heer Tijssen, Eere Voorzitter, de Weled. Z. Gel. Heer Dr. Dagevos, Voorzitter, de Weled. Heer F. van Best, Vice-Voorzitter, de Weled. Heer van Liempd Secretaris Penningmeester, en nog 7 andere leden. Elk dezer leden garandeerde eene som van f 5 terwijl bovendien besloten werd aan de gemeente eene subsidie aan te vragen. Verder had nog bespreking plaats, op welke wijze de feestviering zal geschieden. Een en ander in verband met de collecte welke verder in de gemeente zal worden gehouden.'
.
Hij schilderde omstreeks 1914 onder meer de meubels die in de stoommeubelfabriek van Dries van den Eijnden werden gemaakt.
.
In januari 1916 factureerde hij de gemeente Valkenswaard fl.37,35 voor het herstel van ruiten en lantaarns gedurende het jaar 1915.
.
[Bron: Mélotte & Bots [1977]: 'Van Wedert tot Valkenswaard', pag.349; Latjes [1982]: 'Groeten uit Valkenswaard', pag.98; info H.E.M. Mélotte].
Fasol, Renier (I56)
 
73 .
Tiny werd geboren aan aan . Hij overleed ten gevolge van een aangeboren hartklepdefect in Neerpelt, voor het huis van zijn oom 'Sweet Home', in het bijzijn van zijn broers André en Wim. 
Fasol, Martinus Gerardus Franciscus Maria (Tiny, Martien) (I106)
 
74 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I153)
 
75 .
WILHELMUS HEZEMANS
Wilhelmus was onderwijzer, vanaf 1880 in Steenbergen. 
Hezemans, Wilhelmus (I1779)
 
76 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I162)
 
77 1 kind gewettigd Gezin: Carl Schrader / Christiana Wilhelmine de Witt (F1655)
 
78 1. Baron d' Avagour, 1. Comte de Vertus et de Goello van Bretagne, Francois (I37556)
 
79 1. Conde de Haro de Velasco, Pedro Fernandez (I47955)
 
80 1. Conde de Melgar Enriquez, Bernardino (I47234)
 
81 1. Conde de Plasencia de Zuniga, Pedro (I47959)
 
82 1. Duc de Montmorency de Montmorency Damville, Anne (I30384)
 
83 1. Duc de Nemours van Armagnac, Bernhard (I41310)
 
84 1. Duc de Sully de Bethune, Maximilien (I46357)
 
85 1. Duca di Montalto van Aragon, Ferdinand (I47272)
 
86 1. Duke of Cambridge van Engeland en Hannover, Adolphus Frederick (I26457)
 
87 1. Duque de Bejar, 1. Duque de Plasencia de Zuniga, Alvaro (I47957)
 
88 1. Duque de Medina de Rio Seco Enriquez, Fernando (I47202)
 
89 1. Furst van Hohenlohe Ingelfingen van Hohenlohe Langenburg, Heinrich August (I32219)
 
90 1. Furst van Hohenlohe Kirchberg van Hohenlohe Kirchberg, Karl August (I32206)
 
91 1. Furst van Hohenlohe Waldenburg Schillingfurst van Hohenlohe Waldenburg, Philipp Ernst (I30179)
 
92 1. Furst van Isenburg Budingen van Ysenburg Budingen, Ernst Casimir (I36480)
 
93 1. Furst van Khevenhuller Metsch van Khevenhuller Aichelberg, Johann Joseph (I41939)
 
94 1. Furst van Leiningen van Leiningen Dachsburg, Karl Friedrich Wilhelm (I35042)
 
95 1. Furst van Sayn Wittgenstein Berleburg van Sayn Wittgenstein, Christian Heinrich (I35064)
 
96 1. Furst van Schonburg Hartenstein van Schonburg Waldenburg, Friedrich Alfred (I41856)
 
97 1. Furst van Solms Hohensolms van Solms Hohensolms, Karl Christian (I36626)
 
98 1. Furst van Stolberg Gedern van Stolberg Gedern, Friedrich Carl (I26248)
 
99 1. Furst van Stolberg Rossla van Stolberg Rossla, Botho (I36579)
 
100 1. Furst van Ysenburg Budingen van Ysenburg Budingen, Ferdinand Maximilian (I31153)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 346» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Gegevens onderhouden door Peter Fasol.

Genealogische software: Family Historian 7. Blog: Wordpress. Gehost door Vimexx.

Steun deze website met een donatie.