Genealogie.nu

Fasol logo door fasol.nl

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 17,251

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 346» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 10th Earl of Strathmore Bowes Lyon, John (I38394)
 
152 10th Earl of Suffolk Howard, Henry (I38118)
 
153 10th Marquess of Tweeddale Hay, William (I38905)
 
154 10th Seigneur d'Aubigny Stewart of Darnley, Ludovic (I38612)
 
155 11 januari 1651: De gemachtigde van Huybrecht Huygen Verduyn, beenhakker te Delft x Geertje Pietersd, eerder wed. van Stoffel Jansz Voshol, verkoopt aan de gemachtigde van Huybrecht Jansz Verhoogh te Delft een huis en erf genaamd 'den Ancker' op de Waal. Belend: strekkende voor van de openbare weg tot achter aan de Buursloot, O Teunis Jansz Vonck, smid, W wed. van Jacob Jansz Binnenaeyer. [RAV 100, blz. 14v] Geertgen Pietersdr (I6287)
 
156 11 mei 1648: De huisvrouw van Ary Jansz Katwijck, vervangende haar man geeft gift aan Jan Huygensz Oversluysen van een ledig erf aan de noordzijde van de Vossestraat. [RAV 120, blz. 159]
.
6 juli 1648: Geertje Jansdr Voshol gehuwd met Ary Jansz Katwijck verkoopt aan Jan Huygensz Oversluysen een ledig erf aan de noordzijde van de Vossestraat [RAV 99, blz. 324v]
.
21 januari 1658: Geertje Jansdr Voshol, weduwe van Ary Jansz Catwijck ter eenre en Gerrit Jansz Catwijck v.h.z. en vervangende zijn broer Dirck Jansz Catwijck, beiden ooms en voogden over de 3 onmondige nagelaten kinderen ter andere zijde. [OAV 275, blz. 324]
.
9 mei 1661: Maartje Arentsdr, wed. van Pieter Willemsz Palingvanger, Jan en Belytgen Pietersdr Palingvanger, kinderen van vn. Pieter Willemsz Palingvanger en Willem Leendertsz, kleermaker, als voogd van Maartje Louwen, nagelaten weeskind van Wijve Leendertsdr, eerst wed. van Louris Cornelisz van der Meyde en laatst huisvrouw van Pieter Willemsz Palingvanger verkopen aan Geertje Jansdr wed. van Ary Jansz Catwijck een huis en erf aan de oostzijde van het Zwarteveld. Belend: N Bastiaen Maartensz, Z Arien Ariensz Rodenburg, O de Nieuwe Havenstraat, W Zwarteveld. Koopsom 262 gulden, 10 stuivers. Zie waarbrief 5 april 1641. [RAV 70, blz. 80v]
.
25 mei 1663: Lijsbet Leendertsdr huisvrouw van Cornelis Arentsz Both en Geertje Jansdr weduwe van Ary Jansz Catwijck, beiden resp. grootmoeders van vaders en moederszijde over Jorijntje Jorisdr, nagelaten weeskind van Jacob en Jan Jansz Hoogstadt, mitsgaders Gerrit en Dirck Jansz Katwijck, bloedvoogden resp. van vaders en moederszijde van het vn. kind. Het kind zal worden onderhouden door Geertje Jansdr tot ouderdom van 12 jaar. [OAV 276, blz. 48v]
.
Geertje is doopgetuige in 1664.
.
13 mei 1669: Geertje Jansdr Voshol verkoopt aan Mees Cornelisz, zeeman, een huis en erf in het Zwarteveld, belend: Maarten Bastiaensz, Arie Ariensz Roodenburg. [RAV 71, blz. 71v]
.
Geertje ass. ondertrouw in 1673.
.
6 juli 1676: Compareerde Geertje Voshol wed. oud 59 jaren en Maartje Ariensdr weduwe 54 jaren beide wonende alhier. Zij verklaren dat Maria Jansdr van Aert, dochter van Jan van Aert, waar moeder van is geweest Barber Gerritsdr Katwijck alhier ter wereld is gekomen op 15 juni 1656. Zij zijn bij de geboorte aanwezig geweest. [RAV 152, blz. 53]
.
21 juni 1676: Cornelis van der Linde en Jan Arentsz Katwijck, gestelde voogden bij testament van Barbara Gerritsdr dd. 13 april 1672 voor notaris de Man gepasseerd over Maria van Aert, dochter van Jan van Aert en Barbara Gerritsdr za., alsmede Gerrit Jansz Catwijck, grootvader en Geertje Jansdr Voshol, meuye van Maria, die nu is 20 jaar en 'genegen aan de heeren Staten van Holland zich te addresseren'. [RAV 152, blz. 55]
.
19 mei 1681: De curator van de boedel van Geertje Jansdr Voshol, wed. van Ary Jansz Katwijck verkoopt aan Jacob Meesz Morre een huis en erf op de hoek van de Vleersteeg, belend: Cornelis Groen, Ary Tobiasz. [RAV 72, blz. 73]. De curator verkoopt aan Eduard Jansz Water een huis en erf aan de oostzijde van de Dijk in het Zwarteveld, belend: Maartje Dircksdr, Philips Louwe. [RAV 72, blz. 73v]
.
19 januari 1682: De curator verkoopt aan Jan Arentsz Katwijk een huis en erf aan de westzijde van de Dijk in het Zwarteveld, belend: Willem Teunisz Brobbel en Jan Goosensz Versendael. [RAV 72, blz. 94] 
Voshol, Gerritge Jansdr. (I1709)
 
157 11. Conde de Prades Fernandez de Cordoba, Ramon (I47209)
 
158 11. Earl of Devon van Courtenay Devon, Edward (I41301)
 
159 11. hertog van Croy de Croy Solre, Karel Alfred (I48470)
 
160 11. Hertog van Medina Sidonia de Guzman, Juan (I41470)
 
161 11. Prins de Ligne, d'Amblise en d'Epinoy de Ligne d' Amblise, Eugene Frederic Lamoral (I40142)
 
162 11. vorst van Schwarzenberg van Schwarzenberg, Joseph Maria Adolph (I42011)
 
163 11th Duke of Hamilton and 8th Duke of Brandon Douglas Hamilton, William Alexander (I31110)
 
164 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I39029)
 
165 11th Duke of Norfolk Howard, Charles (I38146)
 
166 11th Duke of Somerset Seymour, Edward Adolphus (I38470)
 
167 11th Earl of Angus, 1st Marquess of Douglas Douglas, William (I40509)
 
168 11th Earl of Arundel Fitzalan, Thomas (I37696)
 
169 11th Earl of Galloway Stewart of Galloway, Randolph Henry (I38986)
 
170 11th Earl of Strathmore and Kinghorne Bowes Lyon, Thomas (I32453)
 
171 12 juni 1679: De regenten van de diaconie-armen verkopen aan Abram Jansz Voshol een huis en erf aan de Koesteeg. Belend: Jacob Langelaan, Cornelis Salmdrijver, Benjamin Rombouts van Besooyen. [RAV 71, blz. 334v]
.
17 november 1691: Tot voogden gesteld over de nagelaten minderjarige kinderen van Abraham Jansz Voshol, waar moeder van is Trijntje Claesd van de dode zijde Jan Ariensz Katwijck, van de levende zijde Ary Gerritsz Maet. [OAV 277, blz. 159] 
Voshol, Abraham Janse (I1727)
 
172 12 Maart 1345 is Dideric van Keppel, knape, raad van hertogin Alianora en als zodanig mede getuige over den brief, waarbij de stad Arnhem in het bezit der accijnzen bevestigd wordt. Daar dit de laatste ons bekende brief is, waarin Dirk van Keppel voorkomt, blijkt daaruit tevens, dat hij in tegenstelling met zijne beide broeders nooit de ridderlijke waardigheid bezeten heeft.
Volgens alle ons bekende genealogieën was hij getrouwd met Aleyd van Aeswijn, waaraan ik wel niet twijfel, doch waarvan ik in geene acten of brieven bevestiging gevonden heb, zoodat mij ook van haar niets verder bekend is.
Hijzelf stierf vóór 21 December 1355, aangezien toen zijn zoon Dirk, die toen reeds ridder was, genoemd wordt in de volgende post van de Cameraarsrekeningen van Deventer: "In die beati Thome apostoli sevo currenti Varenwolde cum littera ad dominum Theodoricum (de Keppel)".
Bron: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel XIX (1916), blz. 35 en verder: "De bannerheeren van Keppel" (met een bijlage), door J.R. Baron van Keppel.
Van Aeswijn: in zilver 6 roode schuinbalken. Helmteeken: een uitkomende, aanziende roode vos. Het stamhuis van dit riddergeslacht, dat tot 1647 bloeide, was Aeswijn bij 's Heerenberg.
Bron: idem, noot onderaan op blz. 67. 
van Keppel, Derck III (I2455)
 
173 12. Prins de Ligne, d'Amblise en d'Epinoy de Ligne D' amblise, Baudouin Marie Lamoral (I41008)
 
174 12. prins van Chimay, 9. graaf van Boussu de Henin Boussu, Alexandre Gabriel Joseph (I43128)
 
175 12th Duke of Hamilton, 9th Duke of Brandon Douglas Hamilton, William Alexander (I40508)
 
176 12th Duke of Norfolk Howard, Bernard Edward (I38153)
 
177 12th Duke of Somerset Seymour, Edward Adolphus (I38472)
 
178 12th Earl of Angus Douglas, Archibald (I38609)
 
179 12th Earl of Derby Stanley, Edward (I39084)
 
180 12th Earl of Kent, 1st Duke of Kent Grey, Henry (I38344)
 
181 12th Earl of Stratmore Bowes Lyon, Thomas George (I38393)
 
182 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I33341)
 
183 13th Baron Grey of Wilton Grey of Wilton, William (I39603)
 
184 13th Duke of Norfolk Howard, Henry Charles (I38853)
 
185 13th Duke of Somerset Seymour, Archibald Henry Algernon (I38473)
 
186 13th Earl of Derby, Zoologist, Baron Stanley of Bickerstaff Stanley, Edward (I39085)
 
187 13th Earl of Strathmore and Kinghorne Bowes Lyon, Claude (I30785)
 
188 1440-1467 vermeld in Maastricht [Maes & Dreesen [1984]: p.108].
Tussen 1440 en 1447 wordt hij vermeld als feodaal luitenant van Cecilia van Hoensbroek, abdis van Munsterbilsen. Op 9 januari 1447 verheft hij in haar naam de heerlijkheid Beverst, als leen van de graaf van Loon. Na de dood van Jan Coperdraet erft hij het hof In-ghen-Hasselt, dat hij als leen verheft op 24 april 1460. In 1458 verheft hij te Munsterbilsen een rente van zeven muids rogge, die hem toekwamen na de dood van zijn oom Hendrik de Borman uit Hasselt. Deze acte kwalificeert hem als ontvanger-generaal van de prinsbisschop van Luik in het kwartier van Maaseik en Stokkem. Hij was dit sinds 1449. Op 26 augustus 1481 sluit hij het huwelijk van zijn nichtje Margaretha. 
de Borman, Reiner (I2783)
 
189 1491 raad van Utrecht van Teylingen, Wouter (I46964)
 
190 14th Barones Clifford Clifford, Anne (I38628)
 
191 14th Duke of Norfolk Howard, Henry Granville (I38855)
 
192 14th Duke of Somerset Seymour, Algernon Percy (I38474)
 
193 14th Earl of Derby, prime minister Stanley, Edward Geoffrey (I39299)
 
194 14th Earl of Strathmore and Kinghorne Bowes Lyon, Claude George (I30783)
 
195 15 juni 1647: Aryen Jansz Catwijck machtigt Gerritge Jansdr, zijn huisvrouw om te verkopen zijn huis en erf staande aan de noordzijde van de Spijckerstraat in het stadsbinnenland. [RAV 149, blz. 8v] van Catwijck, Aryen Jansz (I1710)
 
196 15th Duke of Norfolk Howard, Henry (I38860)
 
197 15th Duke of Somerset Seymour, Algernon (I38954)
 
198 15th Earl of Oxford de Vere, John (I38509)
 
199 15th Earl of Strathmore Bowes Lyon, Patrick (I38384)
 
200 1610: Christoffel Jansz Voshol heeft een huis aan de Wael, 1 ladder met 20 sporten en 1 emmer. Eigenaar voor hem de wed. van Jan Florisz, wollewever. [OAV 65, blz. 29]
.
6 oktober 1630: Verklaring op verzoek van Stoffel Jansz Voshol, kuiper alhier. Abram Jansz Voshol is getuige. [NAV 5, blz. 115]
.
Jongeman, afkomstig van Vlaerding, cuyper (1631).
.
23 mei 1633: De erven van Floris Jansz, wolwever, verkopen aan Christoffel Jansz Voshol, kuiper, een huis, erf en loods 'Het Ancker', aan de zuidzijde van de Waal. Belend: Anthonis Jansz Vonck, smid en Jacob Jansz Binnenaaier. [RAV 98, blz. 88v]
.
Christoffel wordt vermeld in 1636.
.
18 april 1639: Contra Christoffel Jansz, kuiper, ter betaling van 51 pond en 11 schilling inzake levering van hoepen. [RAV 148, blz. 160v]
.
15 maart 1640: Verklaring waarin wordt gemeld dat Christoffel Jansz Voshol 7000 hoepen heeft gekocht in juli 1638. [RAV 150, blz. 118]
.
11 januari 1651: Betreft de verkoop van het Ancker op 27 april 1637 verkocht door Stoffel jansz Voshol aan Huybrecht Jansz Verhoogh. [RAV 148, blz. 21] 
Voshol, Christoffel (Stoffel) Jansz (I1708)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 346» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Gegevens onderhouden door Peter Fasol.

Genealogische software: Family Historian 7. Blog: Wordpress. Gehost door Vimexx.

Steun deze website met een donatie.